Klarneti Meydana Getiren Parçalar

klarneti oluşturan parçalarKlarnet üretimini sağlayan sert ve dayanıklı bir yapıya sahip olup ağaç türü olarak bilinen abozon tahta üflemeli niteliğindeki bu estroman ebonitten diye bilen sert kauçuktan da üretilmenin yanında ağaç dışı metal ham maddelerden de üretilmektedir.

5 parça birleşiminden oluşan klarnet 2 ek ve 3 temel şeklinde bilinmektedir.  Klarnetin temel parçaları üst ve alt gövde olmakla beraber kalak bölümünün de varlığıyla oluşum sağlamaktadır.  Kalak pavillon, bell ve huni şeklinde bilinmektedir. Oluşumu sağlayan diğer iki ek kısım ise kafalık yani bek ve ağızlık ile fıçı kısmı yani barrel ve varildir.

Klarnet dışarıdan görsel olarak incelendiğinde alt kısmının üst kısma oranla daha fazla bir genişliğe sahip olduğu gözlenmektedir. Aynı zamanda beraberinde aşağıdan yukarıya doğru daralan bir yapıya sahip olduğu görünmektedir.  Kalak bölümü klarnetin en geniş olan parçası olma özelliğiyle obuanın kalağından daha geniş bir yapıya sahiptir. Biçimlendirilme şekli diğer parçaların biçimlendirilmesi gibi dikkatlice yontularak sağlanmaktadır. Çalgının orta kısmıyla kalak birleşme elde ederek bütünlüğü oluşturulmaktadır.

Bütün üflemeli çalgılarda olan ağız kısmına takılan kamış klarnette de vardır. Klarnetin ses çıkarma olayını ağız üflemesi sonucunda oluşan hava içeriye girmesiyle kamış titreme gerçekleştirerek boru içerisindeki oluşan hava ses çıkarma şeklinde gerçekleştirmektedir.  Metal mekanizma şeklinde oluşturulan klarnet genellikle üflemeli çalgılarda oluşturulan ses deliklerini gövdesinde oluşturmaktadır.

Bu mekanizma perde olarak 19 perdeden oluşmaktadır. Her perdede itici bir yayın varlığı söz konusudur. Bunlar alttan ve üstten bir veya iki şeklinde tasarlanmıştır. Perdeler ise millerle birbirlerine bağlanmış şeklinde bulunmaktadır. Bu perdelerin yapımında madenler kullanılmaktadır. Oluşan diğer kısımlar ise nikel ve gümüş şeklinde üretilmektedir.

Bir Cevap Yazın